"Integraal Herstel biedt een andere weg naar herstel.."

Ziek van het ziek zijn:

"weer van het leven genieten Integraal Herstel helpt u daarbij."

Eindelijk

"ENJOY THE GOOD LIFE."

Leef zonder verslaving

previous arrow
next arrow
Slider

Verzoek om contact met u op te nemen

boom integraal

 

Voor wie

Je realiseert je dat je klem zit in je verslaving. Je weet je geen raad en weet niet welke weg te bewandelen om verslavings-vrij te leven. De wil is er wel, maar alleen lukt het niet. Er is een andere uitdagende weg, die volledig commitment vraagt: Integraal Herstel.

Onderken je verslaving

Integraal Herstel biedt een programma voor mensen die zelf onderkennen verslaafd te zijn of een probleem te hebben op het gebied van verslaving en zich open stellen hier iets aan te gaan doen. Wij richten ons op een breed spectrum aan verslavingen, van alcohol tot social media, en alles wat daar tussen ligt.

Lees Meer...

Verslavingsvormen

Bij Integraal Herstel
Alcohol -verslaving

Alcoholisme is een verslaving die ernstige gevolgen kan hebben. De verslaafde drinkt zoveel alcoholhoudende drank dat de gezondheid, het werk en het sociaal leven daaronder lijden.

Drugsverslaving

Een drugsverslaving is een ernstig probleem met grote gevolgen voor zowel de verslaafde, als voor zijn of haar omgeving. Er is sprake van een drugsprobleem wanneer de middelen niet meer recreatief gebruikt (kunnen) worden en het drugsgebruik iemands sociale leven beheerst en de relatie met naasten, sportprestaties of hobby’s gaat beïnvloeden.

Social -mediaverslaving

Door explosieve groei van social media in de afgelopen jaren, zien we helaas ook een nieuwe vorm van computerverslaving opdoemen: de social media verslaving. Door mobiele apparaten als smartphones en tablets wordt het steeds makkelijker om social media in de gaten te houden.

Internet -verslaving

Er is sprake van een verslaving wanneer u niet meer mét, maar ook niet zónder internet kunt. U voelt een drang waar u eigenlijk niet aan toe wilt geven. Tegelijkertijd kunt u die drang niet weerstaan, ook al beleeft u aan het internetgebruik weinig plezier.

Gokverslaving

Pathologisch gokken is een psychische aandoening die in het DSM-IV is ingedeeld bij de stoornissen in de impulsbeheersing. Wie aan deze aandoening lijdt, kan geen weerstand bieden aan de drang om te gokken. Vaak krijgt de aandoening een dwangmatig karakter en noemt men deze ook wel een gokverslaving. .

Eetverslaving

Steeds met eten bezig zijn. Je volproppen als je een slechte bui hebt. Eten om niet te voelen, om een leegte op te vullen. Eten, niet omdat je het wilt of omdat je trek bent, maar omdat het ergens van binnen moet. Eten als troost, als vlucht, als drug. Ben je misschien verslaafd aan eten?

 • Alcohol -verslaving
 • Drugsverslaving
 • Social -mediaverslaving
 • Internet -verslaving
 • Gokverslaving
 • Eetverslaving

Mozaiek Wijchen

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of bel voor het maken van een afspraak telefoonnummer 0653228124. 
Of loop vrijblijvend binnen!

 • icon Behandelingen
 • icon Voorlichting
 • icon Bedrijf-oplssingen

img2

Integraal Herstel

Biedt u een deeltijd behandelingsprogramma, waarbij wordt gestart met een uitgebreid intakegesprek. Hierbij zijn een integraal arts en een coach aanwezig. Aan de hand van dit gesprek wordt er gezamenlijk een behandelplan opgesteld en een persoonlijke coach toegewezen.

Maatwerk programma:

 • Minimaal één keer per week een gesprek tussen de cliënt en zijn persoonlijke coach.
 • Afspraken met de benodigde deskundigen.

 • Groepsactiviteiten met alle cliënten, waarbij passende thema’s aan de orde komen en het delen van de ervaringen een belangrijke rol speelt.
 • Geregeld een terugkoppeling tussen de cliënt enerzijds en de behandelend arts, de coach en de andere betrokken deskundigen anderzijds. Aan de hand van deze evaluatie wordt het vervolg van het traject bepaald.

img2

Voorlichting op de werkplek

Het blijkt maar al te vaak dat mensen met een verslaving in de ontkenning zitten, klem zitten en zich geen raad weten. Je weet niet welke weg te bewandelen om tot een verslavings-vrij leven te komen. De wil is er wel, maar het lukt niet. Op de werkvloer heeft dat de nodige effecten. Als werkgever weet je niet adequaat in te spelen op dit probleem.

- Vroegtijdige signalering

- Inzicht geven

- Beeldvorming bijstellen

- Functioneren optimaliseren

- Terug naar de werkvloer

Mocht u een beroep op ons willen doen neem dan gerust contact met ons op


img2

Bedrijfs-oplossingen

Ruim 10% van de Nederlanderse beroepsbevolking kampt met een verslavingsprobleem. Het hebben van bedrijfsbeleid op het terrein van verslaving voorkomt een hoop problemen en zorgt voor duidelijkheid bij het personeel.

- Weerslag op het werk

- Preventie en begeleiding

- Gerichte kwaliteitsverbetering

- Maatwerk