Bedrijfs-oplossingen

 

Ruim 10% van de Nederlanderse beroepsbevolking kampt met een verslavingsprobleem. Het hebben van bedrijfsbeleid op het terrein van verslaving voorkomt een hoop problemen en zorgt voor duidelijkheid bij het personeel.

Weerslag op het werk
Een verslaving heeft in veel gevallen zijn weerslag op het werk. Arbeidskwaliteit neemt af en het ziekteverzuim neemt toe. Twee componenten die u als werkgever wil voorkomen en ten positieve wil veranderen. Immers, als het personeel goed in haar vel zit, komt dit alle partijen ten goede.

Preventie en begeleiding
Dankzij onze workshops en voorlichting kunnen signalen van verslaving vroegtijdig worden opgevangen. Daarnaast bieden wij een volledige begeleiding bij reeds bestaande problematiek.

Gerichte kwaliteitsverbetering
Het terugbrengen van het ziekteverzuim –alsook de daaraan gekoppelde kosten- vraagt om zorgvuldig detecteren en oplossingsgericht handelen. Naast de zorg voor de verslaafde werknemer, reiken wij HR-oplossingen aan en begeleiden u in dit proces

Maatwerk
Integraal Herstel biedt u een oplossing op maat. Deze kan bestaan uit één of meerdere van onderstaande mogelijkheden.

Bedrijfs-oplossingen