Integraal Herstel

Integraal Herstel is een organisatie die een belangrijke bijdrage levert op het terrein van de verslavingszorg. Dit door haar cliënten een nieuw, baanbrekend herstel programma aan te bieden. Een programma met wetenschappelijk aantoonbaar goede resultaten. Hiertoe zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan met gevestigde deskundigen die het gedachtegoed van Integraal Herstel delen.

Ons herstel programma kent een integrale aanpak. Dit wil zeggen: de mens in al zijn facetten als uitgangspunt

Over ons

Onze focus ligt op vier verschillende terreinen, die niet los van elkaar gezien kunnen worden, t.w.:.

  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Bewustzijn ontwikkeling
  • Fysieke groei
  • Gedrag en vaardigheden

De missie van Integraal Herstel is om clienten een ander perspectief te bieden waarin integriteit, moraliteit, respect en verantwoordelijkheid belangrijke voorwaarden vormen om tot een verslavings-vrij leven te komen.