Verslavingen

Rookverslaving is de verslaving aan het roken van tabak, en wordt veroorzaakt door de stof nicotine en de daaraan gekoppelde geestelijke verslaving. Jaarlijks sterven steeds meer mensen aan de gevolgen van hun jarenlange rookverslaving, de verwachting is dat het aantal in de komende jaren nog verder zal stijgen, door de toename van de rook gerelateerde sterfte in de arme landen en ondanks een relatief geringe afname in de rijkere landen.

Aan commercieel verkrijgbare tabak worden andere stoffen toegevoegd zoals cacao, menthol, drop en suiker, die bij verbranding de negatieve effecten van rookverslaving verder vergroten door onder meer het hogere gehalte aan de formaldehyde die vrijkomt. Dit soort feiten, evenals de feiten omtrent de schadelijke bijwerkingen van roken, worden door de tabaksindustrie niettemin al jaren gebagatelliseerd of ontkend. Artsen raden het gebruik van tabaksproducten sterk af en in vele landen zijn gezondheidswaarschuwingen op de verpakking verplicht. In Nederland bestaat sinds 1990 de Tabakswet die sindsdien steeds verder aangescherpt wordt om het roken te ontmoedigen, naast het gedeeltelijke rookverbod in de horeca van 1 juli 2008.