Voorlichting op de werkplek

 

Het blijkt maar al te vaak dat mensen met een verslaving in de ontkenning zitten, klem zitten en zich geen raad weten. Je weet niet welke weg te bewandelen om tot een verslavings-vrij leven te komen. De wil is er wel, maar het lukt niet. Op de werkvloer heeft dat de nodige effecten. Als werkgever weet je niet adequaat in te spelen op dit probleem.

Vroegtijdige signalering
Integraal Herstel biedt voorlichting aan bedrijven, gemeentes, instellingen en scholen om te komen tot een vroegtijdige signalering van verslaving, over hoe hiermee om te gaan en vervolgens het programma van Integraal Herstel aan de werknemer voor te kunnen leggen. De voorlichting behelst een tweetal aspecten:

Inzicht geven
Er wordt tijdens de voorlichting uitgelegd wat verslaving inhoudt, welke wegen tot verslaving kunnen leiden, hoe het leven door een verslaving bepaald wordt en daardoor ook het werk. Door de overdracht van kennis hoopt Integraal herstel meer inzicht te geven in het verschijnsel verslaving, en daardoor voor een genuanceerder beeld betreffende verslaving te zorgen.

Beeldvorming bijstellen
Het maatschappelijke beeld van een verslaafde en een verslaving voldoet niet aan de werkelijkheid en verdient bijstelling. Het aantal mensen met een verslaving is groeiende en als werkgever krijgt u hier steeds meer mee te maken. Het is ook in het belang van de werkgever om hier aandacht aan te schenken. Daarom wordt er stilgestaan bij het hele spectrum aan verslavingen (van alcohol tot en met gamen en alles wat daar tussen ligt).

Functioneren optimaliseren
Daarna zullen we uitleggen wat Integraal Herstel inhoudt, wat we inhoudelijk te bieden hebben om te zorgen dat de werknemer verslavings-vrij wordt, waardoor het functioneren op de werkplek optimaliseert. Dit heeft een positieve invloed op de verhouding werkgever-werknemer en het te leveren product.

Terug naar de werkvloer
Mocht de werknemer al dieper in de verslaving zitten en wordt er slecht of niet gefunctioneerd (ziektewet), dan bieden wij binnen het programma ook begeleiding voor re-integratie. Bij de voorlichting wordt ook op dit aspect dieper ingegaan. Een werkgever kan ons vragen een oriëntatiegesprek aan te gaan met een werknemer, van waaruit Integraal Herstel tot een advies kan komen.

Mocht u een beroep op ons willen doen neem dan gerust contact met ons op.